Communicatie gaat over het bereiken van mensen in woord en gebaar.
Communicatie is tevens een beïnvloedingsinstrument; de inzet ervan moet dan ook even strategisch als zorgvuldig zijn.

  • Communicatieadviezen. Informeren, invloed uitoefenen op houding of gedrag; wat wil je met communicatie bereiken?
    Wij geven communicatieadvies in de breedste zin des woords. Voorafgaand vindt er een intake plaats om de vraag glashelder te krijgen.
  • Je boodschap verkondigen, je bedrijf op de kaart zetten, een doelgroep bereiken.
    Wij helpen je met het maken van een keuze uit een communicatiemiddelenmix. Middelen staan nooit op zichzelf; ze zijn altijd afgeleid van een doelstelling, doelgroep en strategie en maken onderdeel uit van een plan (van aanpak).
  • In een communicatieplan leg je vast wat je doelstelling is, de doelgroepen, de boodschap die je wilt brengen, de strategie, de middelen, een plan van aanpak en het beschikbare budget.
    Wij kunnen een communicatieplan voor je schrijven inclusief plan van aanpak. Voorafgaand vindt een intake plaats om de aanleiding voor het plan en de vraag helder te krijgen.

Onze communicatiespecialist heeft veel ervaring in het geven van communicatieadvies en het schrijven van communicatieplannen. Door haar hoge mate van creativiteit weet zij tevens met verrassende communicatiestrategieën te komen.

Contact
U kunt ons bereiken via (bij voorkeur) e-mail, of telefonisch:
info@jbmediaservices.nl

Mobiel (privé): 0610 453 453