Het wemelt op websites van de defecte links

Bijna de helft van alle websites kampt met gebroken interne links, maar ook de kwaliteit van externe links laat veel te wensen over.

Bij het klikken op interne links op een bezochte websites gebeurt er in liefst 42,5% van de gevallen helemaal niets. Deze links bevatten typefouten of verwijzen naar een pagina die niet meer bestaat. Dat blijkt uit onderzoek van online marketing platform SEMrush onder 150 duizend websites met 175 miljoen webpagina’s en 15 miljard unieke links.

Gebroken interne links zijn volgens SEMrush het grootste probleem waarmee websites te kampen hebben. Hierbij gaat het om links die verwijzen naar een site binnen hetzelfde domein. Voor het onderzoek werd ook gekeken naar externe links (links naar andere websites), het aantal onpage links (links op een pagina) en redirects (verwijzing naar andere pagina).

Vanwege de invloed die externe links hebben op de Google ranking, is er veel aandacht voor externe links. Interne links krijgen relatief veel minder aandacht, zegt Olga Andrienko, Head of Global Marketing van SEMrush. ‘Dit terwijl ze in hoge mate bepalend zijn voor het soepel functioneren van een website; van doorzoekbaarheid door zoekmachinebots tot en met de verdeling van de ranking autoriteit onder de webpagina’s van een website.’

Gebroken externe links
Hoewel SEMrush de gebroken interne links aanmerkt als het grootste probleem, laat ook de kwaliteit van externe links veel te wensen over. Volgens het onderzoek is op 40.5% van de websites één of meer gebroken externe links te vinden.  Per website is gemiddeld 1.37% van de externe links gebroken. Concreet houdt dit in dat gelinkte pagina’s van verschillende domeinen niet meer verbonden zijn. Dit is een signaal aan Google dat de pagina waarnaar de link verwijst, van lage kwaliteit is.

(Lees het hele artikel van Rob Beemster verder op Adformatie.nl)